Itä-Suomen Ilmamestarit Oy
maok@ita-suomen-ilmamestarit.inet.fi

PUHTAAMPAA SISÄILMAA vuodesta 1997
Meillä on käytössä erilaisiin kohteisiin soveltuva,hyvän puhdistustuloksen antava tekniikka ja työmenetelmät.


Koko ilmanvaihtoalan kannalta on huolestuttavaa, että ilmanvaihtolaitteet ovat usein huonosti huollettuja ja hoidettuja. Kanavat ja ilmastointikoneet eivät ole puhtaita. Likaisista suodattimista tulee itsessään epäpuhtauslähteitä. Kun ilma kulkee suodattimeen kertyneen pölykerroksen läpi, se saa mukaansa suodattimesta kemikaaleja ja hajuja. Suodattimet pitäisikin vaihtaa riittävän usein sekä kanavistojen puhtaudesta tulisi huolehtia.


Ilmastointijärjestelmän puhdistuksen suunnittelu


Työn suunnittelussa pyritään ensisijaisesti siihen, että rakennusta ei tarvitse evakuoida ja rakennuksen normaalille toiminnalle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Työ suunnitellaan toteutettavaksi pölyttömästi ja mahdollisimman meluttomasti.

Valittaessa koneita työn suoritukseen huomioidaan koneiden käyttörajoitukset ja kapasiteetti. Lisäksi kaluston sijoitussuunnittelussa otetaan huomioon koneesta aiheutuva melu. Riittävä alipaineistus takaa onnistuneen työsuorituksen lisäksi myös sen, ettei tiloja yleensä tarvitse evakuoida puhdistustyön suorituksen ajaksi.
Työjärjestys pyritään suunnittelemaan siten, että vaikka kanaviston puhdistustyö olisi kesken, rakennuksen ilmanvaihtolaitteisto voi olla päällä osittain tai osan päivästä.

Työn suunnitteluvaiheessa käydään tarkastamassa kohde ja tutkitaan ilmanvaihtopiirustukset. Ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja tarkastusluukut eivät aina ole piirustusten tai merkintöjen esittämissä paikoissa, ne voivat myös puuttua kokonaan. Lisäksi ne voivat sijaita puhdistustyön kannalta hankalissa paikoissa.
Puhdistuslaitteet ovat käyttäjäystävällisiä, sillä kanavaa voidaan puhdistaa kerrallaan maksimissaan 75 m riippuen laitemallista ja työmenetelmästä, jolloin kaikkia puhdistusluukkuja ei tarvitse edes avata.

Kolme esimerkkiä

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen työjärjestys suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, joista esimerkkinä 3 erilaista perustyöjärjestystä:

Tapaus A

Työjärjestys perustapauksessa:

1. tuloilmakoneen puhdistus
2. ullakon vaakahormien puhdistus
3. pystyhormien puhdistus
4. kerrosten vaakahormien puhdistus
Kanavat puhdistetaan siten, että edetään tuloilmakoneelta poispäin. Tämä työjärjestys mahdollistaa sen, että mikäli työtä ei saada päivän aikana valmiiksi, voidaan ilmastointikone kytkeä päälle puolelle teholle. Kun vastuksena toimineet likaiset suodattimet on vaihdettu, koneiden puhallusteho kasvaa ja kasvanut puhallus saattaisi irrottaa likaa kanavasta, tällöin ilmastointikone kytkettynä puolelle teholle poistaa likaantumisvaaran.

Poistopuoli puhdistetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Tapaus B

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen käytössä olevassa toimistorakennuksessa siten, että puhdistustoimenpiteillä aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä rakennuksen käyttäjälle.

Työjärjestys:

Puhdistetaan sekä tulo- että poistopuoli samanaikaisesti, edeten koneelle päin. Tällöin puhdistustoimenpiteillä aiheutetaan häiriötä ainoastaan kerran kuhunkin tilaan nähden. Mikäli työ jää kesken voidaan tuloilmakoneet laittaa päälle puolella teholla. Ilmanvaihtokoneisto puhdistetaan viimeiseksi.

Tapaus C

Asuinkerrostalon poistoilmakanavien puhdistaminen:

Työjärjestys:

1. Tarkastetaan kone
2. Puhdistus alkaa ylimmästä asunnosta rappu kerrallaan

a) venttiilit
b) vaakakanavat
c) runko

3. Viimeisenä puhdistetaan kone

Painovoimainen ilmanvaihto puhdistetaan samalla lailla.

Tuloilma- ja poistoilmakoneen puhdistus

Puhdistetaan tulo- / poistoilmakone ja tuloilmakammio sekä vaihdetaan suodattimet. Puhdistetaan koneisto sekä mahdolliset kostutus- ja lämmöntalteenottoyksiköt.
Tarkastetaan erityisesti suodattimien puhtaus, niiden kotelot ja tiivisteet sekä palopellit. Näiden puhdistuksessa käytetään mikrosuodattimin varustettua imuria ja erilaisia perussiivousvälineitä. Ilmastointikoneen lamellit voidaan pudistaa paineilmapuhaltimella paineilmaletkun ja pistoolin avulla. Lisäksi lämmityspattereiden kennot imuroidaan sekä puhdistetaan paineilmalla sumuttaen samanaikaisesti pesuainetta kennostoon.

Suodatinkanavan siipien puhdistukseen käytetään kaavinta. Ulkosäleikköihin mahdollisesti kerääntyneet lehdet ja roskat poistetaan. Säätöpellit puhdistetaan imuroimalla tai paineilmalla. Jos lika on rasvaista käytetään alkalista rasvanpoistoainetta.

Tuloilma- / poistokanavien puhdistus

1. Rakennuksen ilmanvaihto suljetaan kokonaan tai vaihtoehtoisesti tukitaan kanava vaahtomuovilla tai pallolla puhdistustyön vaatimalta alueelta. Osastoinnissa voidaan käyttää myös kanaviston omia palo- ja säätöpeltejä, mikäli ilmanvaihtokoneita pidetään päällä puhdistustyön aikana. Konetta pidetään puolella teholla ja tarkastetaan, ettei kanaviston ilmavirtaus nouse liian korkeaksi, täten estetään epäpuhtauksien vuotaminen huonetilaan likaisista kanavista.

2. Mikäli halutaan varmistaa ilmavirtauksen onnistuminen kanaviston sivuhaaroissa, on puhdistettavan kanavan muut haarat suljettava niin laajalti, että saavutetaan riittävä ilmavirta lian irrottamiseksi. Runkokanavaa ei suljeta, sillä kanavistoon on saatava riittävästi korvausilmaa ja ilmavirran on kuljettava koko puhdistettavan kanaviston läpi siten, että pöly ei kulje väärään suuntaan.

Erilaiset suodattimet ja liitoskohdissa esiintyvät vuotokohdat pienentävät kanavan ilmavirtaa. Kanavien puhdistuskoneiden tehokkaat harjat irrottavat lian.
Alipaineistajat huolehtivat siitä, että lika varmasti poistuu kanavista ja ympäristö tai huoneilma ei likaannu puhdistustoimenpiteiden johdosta.

3. Säätöpellit voidaan avata ja palopellit teljetään tarvittaessa auki, niin etteivät ne laukea puhdistustyöstä aiheutuneen tärinän johdosta.

4. Alipaineistetaan kanava suunnitellusta paikasta. Valitaan kohteeseen sopiva alipaineistaja ja asennetaan paikoilleen.

5. Kun kanavaan on saatu aikaan riittävä ilmavirta, puhdistetaan kanava puhdistuskoneella suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Valitaan kohteeseen sopiva harjakone, harja valitaan kanavan koon ja likaisuuden mukaan.

6. Kun puhdistus on lopetettu, alipaineistuskoneen imuletku tulpataan irrottamisen jälkeen huolellisesti, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään ympäristöön. Alipaineistuskone siirretään toiseen paikkaan ja jatketaan puhdistusta.

Korjataan rikkoutuneet kanavanosat
Kanaviston kuvauksessa tai puhdistuksessa esiin tulleet vauriot tai puutteet IV-järjestelmässä dokumentoidaan ja ilmoitetaan tilaajalle. Tarvittaessa vauriot tai puutteet korjataan.

Laadunvarmistus
Puhdistustyön tulos tarkastetaan aina yhdessä tilaajan edustajan kanssa.


Kaakkoiskaari 7 A

53500 LAPPEENRANTA

Sähköposti

Copyright © 2018

Tel. +358 40590 4634

Fax. +358 5415 6545